Vad hände?
 
Under 2015 &2016 har många saker hänt. Vi vill här informera om
 
åtgärder, investeringar, förbättringar.
 
Sedan hallen rasade 2010 har vi lagt åtskilliga timmar med möten och
 
skrivelser för att kommunen skulle ta sitt ansvar av reparationer och
 
återställning. Först 2015 kom genombrottet och kommunen har återställt
 
sina utrymmen och tagit sin del av kostnaderna.
 
Åtgärderna i hallen börjar på taket vilket lades om då läckage uppstått.
 
Detta till en kostnad av 500 000 kr. Nytt dörrparti i entrén installerades,
 
varmvattenberedare byttes och hela fläktsystemet revs ut och ersattes
 
med nytt. Det gamla var omodernt, dimensionerat för hela byggnaden
 
och genererade höga elkostander. Fläktsystem och dörrpartiets
 
kostnader, 600 000 kr är fördelat 50/50 med kommunen.
 
Nästa förbättring i hallen kommer att ske sommaren 2017 då belysnings-
 
armaturer över banorna skall bytas. Befintliga armaturer monterades
 
1989. Nya armaturer ger ett bättre ljus, rören har 3 ggr så lång bränntid
 
och framförallt en elbesparing på c:a 30 000 kr/år.
 
Inför sommaren är vår utomhusanläggning nu komplett med banor,
 
omklädningsrum, klubbrum och parkering klart. Vi förfogar över en
 
fantastisk tennisanläggning i en lugn och fin miljö.
 
Som alla förstår kostar det mycket pengar att underhålla och bygga. För
 
att finansera ovanstående har vi lagt och lägger mycket kraft på att söka
 
sponsorer och bidrag. Vissa delar finanseras med lån men den större
 
delen har styrelsen arbetet in via bidrag från olika fonder.
 
Summan av beviljade bidrag och sponsorpengar uppgår 2015/2016 till
 
3 577 000 kr varav den största summan, 2 182 000 kr, öronmärkt för
 
klubbhusbygget är beviljat av Arvsfonden.
 
Vi kommer enträget att jobba vidare med att söka pengar för att fortsätta
 
förbättra lokaliterna, framför allt i hallen.
 
 

Nyheter