Covid-19

Med anledning av Covid-19 och rådande situation så önskar vi att ni håller gott avstånd i tennishallen och att ni inte tar med syskon till tennishallen. I övrigt råder gott omdöme i linje med rådande restriktioner från folkhälsomyndigheten.