Städdag vid grusbanorna lördag den 30 Mars

Lör 30:e Mars så kör vi vår städdag och öppnar upp utomhusbanorna.