Ommålning inomhusbanor!

I sommar kommer vi måla om våra 3 inomhusbanor för att få bästa komfort igen.